Beeldenstorm 2015

Mijn vrouw en ik zaten op 13 november 2015 niets vermoedend 's-avond laat nog TV te kijken, toen uit het niets de presentator zei, dat er eerder op de avond een aanslag in Parijs gepleegd was waarbij tenminste 18 doden gevallen waren.

In het uur, nadat we overgeschakeld waren op een zender die verslag deed van de aanslag in Parijs, werd het dodenaantal al opgeschroefd naar meer dan 80 doden.


Al snel eiste een terroristische groepering de aanslag op, omdat Frankrijk deelneemt aan de oorlog op deze terroristische groepering.De volgende ochtend waren mijn vrouw en ik al vroeg wakker. Het dodenaantal van 125 doden deed mij denken aan de vraag waarom een groepering zo'n aanslag pleegt. Ik kan niet anders bedenken, dat de terroristen alleen maar uit zijn op wraak vanwege het feit dat een land deelneemt aan een coalitie die de opmars van deze terroristische groep wil tegenhouden.

Oftewel Kwaad wordt met Kwaad bestreden. Hoe erg ook de gevolgen van de aanslagen ook zijn, je mag nooit Kwaad met Kwaad bestrijden. Daarmee gooi je alleen maar olie op het vuur en wakker je alleen maar de anti-islam-uitingen en scheer je de goede moslims over 1 kam met de terroristen. In jouw ogen zijn dan alle moslims terroristen. Het is maar een zeer kleine fanatieke groep moslims, die door hersenspoeling tot zulke daden komt.

Aanslagen zijn niet van deze tijd. Al in de Middeleeuwen werden geloofstwisten tussen bijvoorbeeld protestanten en katholieken met aanslagen en oorlogen uitgevochten.

In Nederland bijvoorbeeld vielen in 1566 de protestanten veel katholieke kerken binnen en door het plegen van aanslagen vernielden de protestanten in veel katholieke kerken alle heilige beelden en kerkelijke kunstvoorwerpen en leidde uiteindelijk op een indirecte manier tot de Tachtig Jarige Oorlog. Deze aanslagen staan ook wel bekend onder de Beeldenstorm

In het kader van strenge islamisering door een terroristische groepering worden sinds 2014 meerdere historische overblijfselen in het Midden Oosten door dezelfde terroristische groepering vernield door deze overblijfselen met de grond te gelijk te maken. Feitelijk wordt de Beeldenstorm uit de Middeleeuwen nu ook toegepast in het Midden Oosten.Kun je deze aanslagen voorkomen? Ja en Nee. Ja,omdat je wapenfabrikanten moet dwingen tot het niet meer verkopen van wapens en munitie aan zulke terroristische groepen. Nee, omdat er geen peil op te trekken is waar en wanneer er weer een aanslag gepleegd wordt.

Hoe zwaar Parijs getroffen is door deze aanslagen, de inwoners zullen laten zien dat ze zich niet uit het veld zullen laten slaan door fanatieke moslims.

Reacties

Populaire berichten