Persoonlijke ontwikkeling bij volwassenen met autisme


Kan je behoeften en problemen in kaart brengen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling bij volwassenen met autisme?


"Ja" is het antwoord van Marja Boxhoorn, autismecoach. 


Door een online-onderzoek onder 229 deelnemers kwam Marja Boxhoorn er achter dat je inderdaad  behoeften en problemen in kaart brengen kan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling bij volwassenen met autisme.


Op de vraag of er bij de deelnemer een diagnose in het autistisch spectrum vastgesteld was, reageerde 69% van de deelnemers positief, waarvan 30% bij zichzelf ook kenmerken van autisme herkende.


Op basis van de achtergrond van de deelnemers wordt in het rapport wel duidelijk aangegeven, dat het om een onderzoek gaat, dat onder relatief hoog opgeleide mannen en vrouwen gaat. Het rapport mag daarom niet gezien worden als representatief onderzoek op het gebied van persoonlijke ontwikkeling bij volwassenen met autisme. 


Daarvoor is, denk ik zelf, nog veel meer aanvullend onderzoek voor nodig om dat goed in beeld te brengen.

De grootste problemen en zorgen van mensen met autisme of autistische kenmerken werden als volgt door de deelnemers aangegeven: 

• Problemen in de omgang met andere mensen
• Overprikkeling 
• Moeilijk kunnen plannen en weinig structuur
• Stress, spanning en hoge werkdruk
• Eenzaamheid door onbegrip van de omgeving 
• Flexibiliteit en omgaan met veranderingen Als je het rapport leest, leest het prettig, omdat het kort en bondig opgesteld is en voorzien is van zachte kleuren. Verder bevat het rapport goede inzichten en conclusies op het gebied van onder andere positieve aspecten van autisme. De deelnemers gaven ook aan, dat men van activiteiten in de buitenlucht energie kreeg. Ook het aspect van het geven van advies aan andere mensen met autisme wordt in korte en krachtige zinnen in het rapport omschreven.

De persoonlijke ontwikkeling op het werk van volwassenen met autisme komt in het rapport ook aan bod. De problemen op het werk van de deelnemers zelf zijn met de eerder genoemde problemen (omgang, overprikkeling, structuur, stress, eenzaamheid en flexibiliteit) vergelijkbaar. 

Tot slot geven de deelnemers heel duidelijk aan, dat het lezen over autisme en het leren van het hebben van autisme voor de deelnemers als belangrijk ervaren worden. 

Marja Boxhoorn verwoordt de toekomst van de deelnemers als volgt:"Wat respondenten de komende jaren willen bereiken is het vinden van een baan of een andere geschikte
baan, nieuwe en betere relaties aangaan op privé en familievlak en een beter sociaal leven. Daarnaast is rust,
balans, zelfacceptatie en zelfvertrouwen belangrijk. De belangrijkste belemmeringen om dit te bereiken zijn
angst en onzekerheid en sociale contacten. Ook overprikkeling, energie en gezondheid kunnen belemmeringen zijn."Voor het maken van dit blog heb ik gebruik gemaakt van de samenvatting van  het "Onderzoeksrapport persoonlijke ontwikkeling bij volwassenen met autisme", waarvoor ik Marja Boxhoorn dankbaar ben voor het ter beschikking stellen van het rapport.

Reacties

Populaire berichten