Wat wil jij veranderen?

is de 4e opdracht van Happy Challenge.


Waar ik vaak mee te maken heb, is dat ikzelf veel wil veranderen, maar dat dat gedeeltelijk of niet lukt.

"Waar ligt dat aan, waarom je wilt veranderen, maar het lukt niet?" is dan de vraag, die aan mij gesteld wordt. Ik weet, dat ik nog heel vaak "zwart-wit" denk over hoe dingen veranderd zouden moeten. Dat komt, denk ik, mede door mijn opvoeding van thuis, maar (achteraf en nog steeds ook verklaarbaar) door mijn autisme.

Sinds 4 jaar dat ik weet dat ik een vorm van autisme heb, heb ik leren inzien, dat dingen ook op een andere manier veranderd kunnen worden dan op mijn manier van veranderen. Het heeft tijd gekost, maar langzamerhand begin ik door na te denken ook zelf te veranderen in mijn manier van denken hoe iets of wat opgelost kan worden of gedaan kan worden.Verbeter de wereld, begin bij jezelf is een bekende uitspraak. Voor mij geldt dat zeker, omdat ik vaak wil(de) dat anderen iets doen of wat doen, zoals ik dat het moet. Sinds ik een relatie met mijn vrouw heb, heb ik in die 7 jaar een heleboel van mijn vrouw en mijn kinderen geleerd, hoe dingen niet op mijn manier gedaan hoeven te worden om hetzelfde resultaat te bereiken.

Wat ik in ieder geval nog zelf als doel heb om mijn nukkigheid, die ik soms nog heb, om dat in ieder geval afgeleerd te krijgen. Ik kan om de kleinste dingen in 1 keer verontwaardigd raken of zelf boos worden. Dat kost mijn gezin op dat moment een flinke krachtsinspanning om mij dan weer op het goede spoor te krijgen.

Door er achteraf over te praten, te laten zien of te laten lezen, wat ik op dat moment verkeerd deed, leer ik met die situatie beter en anders om te gaan. Dat kost tijd, veel tijd, maar op een gegeven moment valt het puzzelstukje, het kwartje of hoe je ook noemen wilt van zelf op zijn plek.

Een woord, dat sinds een aantal jaren niet meer in mijn woordenboek voorkomt is "moeten". Je moet dit, je moet dat. Mijn vrouw heeft wel eens gekscherend tegen mij gezegd: ik lijk wel een ambulance. Ik merk, dat als ik iets moet doen, dat ik de manier van doen verander in "willen doen". Dat komt heel vaak anders en beter bij de ander over. Dus dat ben ik al aan het veranderen.

Wat wil ik nog meer veranderen? Veel, maar ik ga in ieder geval dit jaar een aantal dingen en gewoontes wezenlijk veranderen. En wat dat is en hoe ik dat ga doen, weet ik niet. Ik laat het op mijn levens pad (on) bewust toe en zie wel wat er veranderen gaat.

Ik hoop dat je door de bomen van het bos begrepen hebt, wat ik als antwoord gegeven heb op de vraag:

Wat wil jij veranderen ?

Reacties

Populaire berichten