2 januari 2012


Grote Broer Aarde houdt je in de gaten. Sinds 21 december 2011 bevindt André Kuipers zich als derde Nederlander in de ruimte.

Moeder aarde

 Grote Broer Aarde houdt je in de gaten. Sinds 21 december 2011 bevindt André Kuipers zich als derde Nederlander in de ruimte.
Op deze door de ESA bewerkte foto uit 2008 is te zien, hoe de aarde vanuit de ruimte feitelijk gecontroleerd wordt door satalietten.

Techniek

Hoe afhankelijk we zijn van de techniek, is in juli 2011 weer gebleken, toen in het Drentse Hoogersmilde door een brand op 140 meter hoogte de zendmast, die 200 meter hoog is, naar beneden stortte. Op dezelfde dag brak er brand uit in een andere zendmast in het Utrechtse IJsselstein. In de twee weken erna was via de ether er bijna geen radio- en tv-signaal meer te ontvangen. Door de tegenwoordige voortschrijdende techniek wordt je bijvoorbeeld op Internet gevolgd zonder dat je het zelf in de gaten hebt. 
Echter, er is ook een andere keerzijde van de techniek van nu. Vanuit de ruimte zijn er duizenden foto's gemaakt, waaruit blijkt, hoe mooi en fragiel de aarde is:
Opgedroogde lava in Arizona:
Een onbekende plaats op aarde vanuit de ruimte:
De opgedroogde rivierbeddingen in de woestijn van Somalië:

Aardbevingen en vulkanen

Gelukkig kunnen bepaalde weersinvloeden met de techniek van nu ook van tevoren voorspeld worden, maar sommige ook weer niet, zoals bijvoorbeeld de zware aardbeving van 22 februari 2011 in Nieuw Zeeland. Dankzij geavanceerde meetinstrumenten kon men berekenen, dat door de aardbeving van die dag het Zuidereiland van Nieuw Zeeland 30 cm en het Noordereiland van Nieuw Zeeland 1 cm richting Australië opgeschoven werd. 
Ook bij vulkanen, zoals in Nieuw Zeeland, is sinds de laatste vulkaanuitbarsting meetapparatuur neergezet, zodat bij elke grote afwijking in de meetresultaten er direct door de plaatselijke autoriteiten maatregelen (o.a. evacuatie van mensen) getroffen kan worden.

Stormen

Dankzij de meest geavanceerde satallieten kunnen ook stormen grotendeels voorspeld worden, zoals in Groot Brittannië, waardoor de mensen wisten wat ze te wachten stond. Gevolg was o.a. wel, dat zelfs grote windmolens, die tegen een stootje kunnen, zwaar beschadigd kunnen worden:

Reacties

Populaire berichten